Over mij

Ik heb uitgebreide kennis en ervaring met het verbeteren van processen in technische service organisaties. Voor het doorgronden van complexe situaties, maak ik gebruik van specifieke rationele denkprocessen, zoals situatiebeoordeling, besluitvormings- en probleemanalyse. Het geeft mij een goed gevoel mijn analytische vaardigheden in te zetten voor het inzichtelijk maken van lastige situaties met als doel naar een oplossing of verbetering toe te werken. Daarnaast kan ik de analytische structuren die hiervoor nodig zijn aan anderen overdragen, en hen daarin coachen. De bijzondere mix van een brede technisch inhoudelijke kennis met een gedegen en onderbouwde procesmatige aanpak, heb ik opgebouwd door dit zelf te doorleven als engineer in een service en ontwikkel omgevingen bij verschillende bedrijven.

E-mail: berrie.schuurhuis@gmail.com

Details over Berrie op Linked-in

Mijn passies

Als teenager was ik al erg geinteresseerd in electrotechniek. Defecte electronica werd volledig ontmanteld waardoor de onderdelen konden worden hergebruikt voor andere schakelingen en experimenten. Het lag dan ook voor de hand dat ik na Havo/Atheneum doorstroomde naar de HTS Electrotechniek (Zwolle). Mijn eerste baan was als software designer voor SDH/SONET transmissie systemen bij AT&T. Van daaruit ben ik terrechtgekomen in technische telecom consultancy (CMG) en service organisatie van Sun Microsystems. Hierdoor is mijn interesse voor electrotechniek meer naar de achtergrond gegaan, terwijl ik ontdekte wat ik met gestructureerd nadenken voor elkaar kon krijgen. Rond 2003 heb ik beide interesses verder ontwikkeld.

Professioneel ben ik mijzelf gaan toeleggen op de denkprocessen die ervoor zorgen dat geen probleem te moeilijk is. De KT Resolve workshop van Kepner-Tregoe was daarvoor de eye-opener. De combinatie van gedegen technische kennis, samen met een gestructureerde aanpak van situaties, maken het zoeken naar oplossingen voor technische issues tot een feestje. In 2008 heb ik hierdoor mijn professionele carriere voortgezet bij Kepner-Tregoe. Na negen jaar facilitaties, coaching, training en transformatie van troubleshooting technieken bij bedrijven wilde ik zelf weer dichter bij de techniek staan. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik vanaf 2017 als software ontwikkelaar actief ben met de ontwikkeling van een platform waarin processoren worden gemuleerd op een X86 platform bij AVTware.

In mijn vrijetijd ben ik mijn electronica kennis gaan toepassen in de radiotechniek. Dat betekent dat ik mij bezighoud met het bouwen van schakelingen rond zenders en ontvangers voor met name HF (0-30MHz), maar ook veel luister op de kortegolf. In 2006 ben ik officieel zendamateur (PB4PT) geworden. Behalve verbindingen in spraak, vind ik het ook leuk moderne en ouderwetse communicatie modes als bijvoorbeeld PSK en morse te gebruiken. In de beperkte tijd die overblijft probeer ik mijn enthousiasme voor radiotechniek uit te dragen als lid van de Veron in de afdeling Eindhoven.

Ons gezin

In Queen style :-)